New Ribbon
alt
alt
alt
alt
Example Frame

Vliegen nv

"Wij bouwen aan uw toekomst"

SANITAIRE INSTALLATIES

U bevindt zich hier: Het bedrijf - Vliegen nv

Het bedrijf - Vliegen nv

Thuis in warmte en water

De firma werd in 1960 door Pierre Vliegen opgericht. Ondertussen bestaat onze firma reeds 50 jaar. In die tijdspanne hebben wij een reputatie opgebouwd in de bouwwereld als een firma met vakkennis en betrouwbaarheid.

Met een personeelsbestand vanĀ 23 vakmensen durven wij stellen dat wij elke taak aankunnen op het vlak van sanitair en regenwaterafvoersystemen.

Door een gedegen opleiding binnen het bedrijf hebben onze arbeiders een zeer grote dosis aan praktijkervaring en technische kennis waardoor zij bij menig bouwheer gewaardeerd en geloofd worden.

Ons bedrijf richt zich voornamelijk op bouwprojecten zoals kantoorgebouwen, rustoorden, ziekenhuizen, appartementen, bedrijfshallen, e.d.

Onze referentielijst laat duidelijk blijken dat onze firma reeds op vele vlakken actief is geweest waardoor wij over voldoende kennis beschikken om indien nodig een eigen studie uit te werken van een sanitaire installatie en/of regenwaterafvoersysteem.

Dankzij de volledige inzet van de bedrijfsleiding en het personeel trachten wij onze klanten op de best mogelijke wijze te bedienen opdat ieder project als uithangbord zou kunnen dienen voor de realisaties en de bekwaamheid van de firma.

Om het vertrouwen van onze klanten te behouden dragen wij volgend motto in het vaandel : Als kwaliteit en service een noodzaak zijn, als vertrouwen voor U op de eerste plaats komt en als U wilt werken met ervaren mensen, dan is VLIEGEN NV voor U de enige oplossing.